user_mobilelogo
News 3

Aktualizacja certyfikacji ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

News 1

IBA KIMYA świętuje 20- letnie doświadczenie w produkcji farb proszkowych  

News 2

IBA Kimya uhonorowana tytułem „Dostawcy Roku 2015” dla AMICA.Więcej w zakładce referencje i.....

Problemy  Przyczyny  Dodatkowe testy  Rozwiązania 

Słabe ładowanie

 

Nieodpowiednia konstrukcja proszkowa

 

Nieodpowiednie owijanie

części

Zbyt niskie napięcie

 

 

Słabe uziemienie

 

 

 

Dozowanie proszku zbyt duże

 

 

 

Zbyt drobny proszek

Sprawdź ciągłość elektryczną od źródła napięcia do elektrod, w tym kable, oporniki i bezpieczniki

 

Sprawdź uziemienie transportera, zawieszenia i podłoża (<5 Ohm).

Zastąp uszkodzone lub brakujące elementy. Oczyść elektrodę izolowaną przez konstrukcję proszkową.

 

Wszystkie stykające się powierzchnie muszą być wolne od konstrukcji proszkowej, silnych smarów oraz materiałów izolacyjnych.

 

Wyłącz dostarczanie proszku  dopóki cały materiał przelatujący przez koronę zostanie odpowiednio naładowany

 

Zredukuj stosunek proszku odzyskiwanego do nowego

 

Słabe krycie, proszek nie pokryje obszarów klatki Faraday'a

Dozowanie proszku zbyt małe

 

 

Słabe uziemienie

 

 

Strumień proszku zbyt szeroki

 

Złe ulokowanie pistoletu

 

 

Zbyt wysokie napięcie

 

 

 

Sprawdź uziemienie

Zwiększ opcję dostarczania proszku z powietrzem  
Użyj przedłużenia lufy pistoletu

 

Wszystkie stykające się powierzchnie muszą być wolne od materiałów izolacyjnych

 

Użyj mniejszego deflektora

 

Dopasuj pozycję pistoletu, tak aby strumień proszku był skierowany wprost na wszystkie zakamarki

 

Zmniejsz napięcie, to spowoduję że proszek na krawędziach i głównej powierzchni nie wyprze proszku na rogach

Obrotowy zawór cyklonu zablokowany

Zbyt wysoka temperatura

 

 

Zbyt drobny proszek

 

 

Przepełnienie sita

 

Drgania zaworu

 

 

Zawartość zbiornika po przesiewaniu przez sito jest zbyt duża

Schłodź zawór
Wyreguluj zawór obrotowy w celu uniknięcia tarcia

 

 

 

 

Zoptymalizuj przepływ proszku w zbiorniku

Słabe gromadzenie (powstawanie kraterów)

Zbyt wysokie napięcie
 
Pistolet zbyt blisko malowanej części
 


Słabe uziemienie

 

 
 
 
 


Sprawdź uziemienie transportera, zawieszenia i podłoża

Zmniejsz napięcie
 
Zmień ustawienie pistoletu, oddalając go od malowanej części

 

 

 

Tryskanie lub spowolnienie przepływu proszku, przerwana dostawa proszku
 
 

 

Niewystarczające ciśnienie lub ilość powietrza
 

 

 

 

Węże uszkodzone, spłaszczone lub zbyt długie
 
Słaba fluidyzacja
 


Węże, pompy venturi lub pistolety zatkane przez proszek

 

Sprawdź dostępność powietrza, wystarczająca ilość powietrza występuje wtedy, gdy inne urządzenia mogą wykorzystywać skompresowane powietrze
 

 


Sprawdź przepustowość rur
 
 
 

 


Sprawdź wypełnienie rur, pomp i pistoletów
Sprawdź poziom rozlewności proszku                       
Sprawdź dostępność powietrza do wilgoci, która spowodowała zagęszczenie proszku                     

Sprawdź szybkość powietrza: zbyt niska
Sprawdź moduł dozujący: zbyt wysoki
Plastyfikator “wypaca” tworzywo sztuczne z rur

 
 
 

 

 

 

Odśwież rury, jeśli to konieczne
 


Patrz “Słaba fluidyzacja w złożu  fluidalnym”
 


Wyczyść lub wymień rury,pompy lub pistolety
Wyczyść wtryskiwacze
Zainstaluj osuszarkę powietrza (poziom zraszania -40°C)
Zwiększ ilość dostarczanego powietrza
Używaj większej ilości pistoletów
Wymień tworzywo rury

 

 

Słabe wzory natryskowe, niesymetryczny strumień natrysku

 

 

 

Zużyte części pistoletu
 
Gromadzenie się zlepków, mimo tarcia
 
Zbyt mała ilość dostarczanego powietrza

 

Wymień zużyte części
 
Oczyść części pistoletu, szczególnie deflektor
 
Zwiększ ilość dostarczanego powietrza

Słaba fluidyzacja w złożu

fluidalnym

 

 

 

 

Ciśnienie fluidyzacji zbyt niskie
 
Gąbkowaty spód  zatkany
 
Zbyt drobny proszek
 

 

 

Zbyt wysoka wilgotność sprężonego powietrza
 
Zbyt wysoka wilgotność proszku
 

 

Zły poziom rozlewności proszku

 

 

 

 

Sprawdź rozmiar cząsteczek
 

 

 

(Poziom zraszania ciśnienia atmosferycznego -40°C)
 

 

Sprawdź warunki przechowywania (maksymalna wilgotność 75 %, maks T° 25°C)

Zwiększ ciśnienie powietrza
 
Wyczyść lub wymień gąbkowaty spód
 
Zredukuj stosunek proszku odzyskiwanego do nowego

Skontaktuj się z dostawcą
 
Zainstaluj osuszarkę powietrza
 
 
 

 

 

Skontaktuj się z dostawcą

Proszek spada z podłoża

 

 

 

Złe dozowanie proszku
 
Zbyt duża ilość dostarczanego proszku lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza transportującego, które zwiewa proszek z obiektu
 
Słabe uziemienie
 
Proszek jest za stary
 
Niewłaściwa wielkość cząsteczek podczas dystrybucji

 
 
 
 

 

 

 

Sprawdź uziemienie
 
 
 
 

 

Dopasuj moc jednostki wysokiego napięcia
 
Zredukuj ilość dostarczanego proszku i/lub ciśnienie powietrza transportującego
 
 
 

 


Skontaktuj się z dostawcą
 
Zredukuj stosunek proszku odzyskiwanego do nowego.
Skontaktuj się z dostawcą