user_mobilelogo
News 3

Aktualizacja certyfikacji ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

News 1

IBA KIMYA świętuje 20- letnie doświadczenie w produkcji farb proszkowych  

News 2

IBA Kimya uhonorowana tytułem „Dostawcy Roku 2015” dla AMICA.Więcej w zakładce referencje i.....

Procedura Aplikacji i Sprzęt

 

1 – Farby proszkowe wykazują optymalne właściwości ładowania, kiedy są sypkie i wolne od wilgoci. Stary lub ubity proszek może wymagać wstępnego przygotowania poprzez kilkuminutową, równomierną fluidyzację.

2 – Jeśli w pomieszczeniu przechowywania jest niższa temperatura niż w pomieszczeniu nakładania (aplikacji), higroskopijne (pochłaniające wilgoć) farby proszkowe powinny być aklimatyzowane w zamkniętych pojemnikach przed dodaniem do zbiornika natryskowego (dozownika). Aby uzyskać optymalną wydajność farba powinna być przechowywana i nakładana w klimatyzowanych pomieszczeniach.  Temperatura przechowywania powinna być utrzymywana poniżej 30 °C.

3 – Proszek nie powinien być przechowywany w zbiorniku (leju) przez długi okres czasu. Jeśli w pojemniku skondensuje się wilgoć należy poddać proszek fluidyzacji w celu wyschnięcia lub zastąpić wilgotny proszek nowym.
4 – Farby proszkowe składają się z drobno zmielonych cząsteczek.  Maski ochronne lub przeciwpyłowe powinny być wykorzystywane przez pracowników narażonych na kontakt z pyłem, aby zapobiec jego wdychaniu.

5 – Powietrze pod ciśnieniem w pistolecie musi być wolne od oleju i wilgoci.  

6 – W obrębie stosowania farb proszkowych nie powinien być używany silikon.

7 – Dozownik powinien być wypełniony do pełna proszkiem i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta.

8 – Punkty styczności powinny być podtrzymywane aby zapewnić uziemienie.    
9 – Natryskiwanie elektrostatyczne. Względna wilgotność powinna wynosić 50-60% dla systemu koronowego (ang. corona system) oraz poniżej 40% dla systemu tribo (and. tribo system).

10 – Utwardzać zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej.  

11 – Wskaźnik odzysku powinien być dokładnie monitorowany, aby utrzymywać odpowiednią konsystencję strumienia natrysku.  

12 – Przesiewanie proszku przed dodaniem do zbiornika eliminuje potencjalne zbrylenie i występowanie ciał obcych.
13 – Testowanie spójności farby dokonuje się przez ok. 30-sekundowy kontakt powierzchni z MEK (2-butanon). Powierzchnia powinna być wytarta do sucha i niezwłocznie sprawdzona pod względem miękkości. Powinny wystąpić zmiękczenia jedynie drobnej powierzchni.